Yritys

Pääkonttorimme on metsässä – siellä missä työmmekin on

Perinteisen käsityksen mukaan suomalaisen metsän rahallinen arvo syntyy hyödynnetystä puusta. Metsää on pidetty sijoituskohteena, josta saatava tulo realisoituu suurimmaksi osaksi vasta, kun puut kasvun päätteeksi kaadetaan ja myydään esimerkiksi rakentamisen raaka-aineeksi.

Metsällä on puusta saatavan raaka-aineen ohella myös toinen arvo. Suomalainen metsä toimii tehokkaana hiilinieluna. Uutena mahdollisuutena Hiilinieluntuottajat HNT Oy tarjoaa kompensointituotteita yrityksille ja yksityishenkilöille sekä rahallisen korvauksen metsänomistajille hiilinielun kasvattamisesta.

“Haluamme auttaa suomalaisia yrityksiä ja yksityishenkilöitä vahvistamaan suomalaisen metsän kykyä toimia hiilinieluna. Tarjoamme palvelun, jonka kautta yritykset ja yksityishenkilöt voivat omia päästöjään kompensoimalla tukea suomalaisen metsän kasvua tehokkaaksi hiilinieluksi”, Hiilinieluntuottajat HNT Oy:n perustaja Veijo Tirkkonen kertoo.

Suomalainen metsä sitoo hiilinieluna noin puolet Suomen kasvihuonepäästöistä. Jos suomalaista metsää hoidettaisiin tehokkaammin ja puut kasvatettaisiin isommiksi, suomalainen metsä sitoisi entistä enemmän hiilidioksidia.

“Hiilinieluntuottajat on syntynyt kysymyksestä, kuinka hiilinielua voitaisiin kasvattaa ja lisätä siten, että se kannustaisi metsänomistajia entistä parempaan metsänhoitoon ympäristön kannalta. Autamme suomalaisia metsänomistajia vahvistamaan ja tukemaan suomalaisen metsän kykyä toimia hiilinieluna maksamalla siitä korvauksen.”

Haluamme auttaa suomalaisia yrityksiä ja yksityishenkilöitä vahvistamaan suomalaisen metsän kykyä toimia hiilinieluna.

Hiilinieluntuottajat HNT Oy tarjoaa yrityksille ja yksityishenkilöille kotimaisen ja läpinäkyvän kompensointituotteen. Metsänomistajille Hiilinieluntuottajat HNT Oy on kanava, jonka kautta voi saada rahallisen korvauksen metsän tuottamasta hiilinielusta läpi metsän kasvukauden.

“Hiilinieluntuottajien toiminnan tarkoitus on kasvattaa kotimaista hiilinielua. Meillä on vuosikymmenten kokemus ja osaaminen suomalaisesta metsästä, sen hoitamisesta ja siihen liittyvästä yritystoiminnasta. Tämän osaamisen perusteella tarjoamme nyt mahdollisuuden niin metsänomistajille, yrityksille kuin myös yksityisille henkilöille vahvistaa suomalaista metsää ja edistää konkreettisesti hiilineutraaliutta.”

Anna kotimaiselle metsälle sille kuuluva arvo ja ole mukana saavuttamassa Suomen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035.

Lue täältä, miten kompensoit yrityksesi hiilidioksidipäästöt. Tutustu, miten juuri sinä yksityishenkilönä voit tukea suomalaista metsää ja hyvittää omaa hiilijalanjälkeäsi. Jos omistat metsää, lue täältä, miten saat korvauksen metsäsi tuottamasta hiilinielusta.