Yritys

Pääkonttorimme on metsässä – siellä missä työmmekin on

Hiilinieluntuottajat HNT Oy on keväällä 2019 perustettu yritys, jonka tarkoituksena on edistää suomalaisten metsien kykyä toimia hiilinieluna yhteistyössä metsänomistajien kanssa. Tarjoamme palvelun, jonka kautta yritykset voivat kompensoida omia päästöjään metsänomistajien kanssa yhteistyössä toteutettujen hankkeiden kautta.

Perinteisen käsityksen mukaan suomalaisen metsän rahallinen arvo syntyy hyödynnetystä puusta. Metsää on pidetty sijoituskohteena, josta saatava tulo realisoituu suurimmaksi osaksi vasta, kun puut kasvun päätteeksi kaadetaan ja myydään esimerkiksi rakentamisen raaka-aineeksi.

Metsällä on puusta saatavan raaka-aineen ohella kuitenkin myös toinen arvo. Suomalainen metsä toimii tehokkaana hiilinieluna ja sitookin merkittävän osan Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Ilmastopainotteisella metsänhoidolla on hiilensidontaa mahdollista kasvattaa entisestään.

Kotimaiset hiilensidontahankkeet

Miksi Hiilinieluntuottajat?

100 % kotimainen

Kaikki projektimme toteutetaan kotimaassa.

Läpinäkyvä ja tieteellisesti mallinnettu

Projektimme ovat läpinäkyviä ja maantieteellisesti kartalta paikannettavissa. Lisäksi hankkeidemme seurauksena lisääntyvä hiilinielu on tieteellisesti mallinnettu.

Lisäyksellinen ja mitattavissa

Projekteissamme huomioidaan pelkästään lisääntyvä hiilinielu ja toimintamallimme on kaksoilaskennan ulkopuolella ensimmäisenä Suomessa.

”Hiilinieluntuottajat on syntynyt kysymyksestä, kuinka hiilinielua voitaisiin kasvattaa ja lisätä siten, että se kannustaisi metsänomistajia entistä parempaan metsänhoitoon ympäristön kannalta. Autamme suomalaisia metsänomistajia vahvistamaan ja tukemaan suomalaisen metsän kykyä toimia hiilinieluna maksamalla siitä korvauksen.”

Teemme töitä paremman tulevaisuuden eteen. Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka ja jos ilmastonmuutosta ei onnistuta hillitsemään ajoissa, on ennusteet tulevaisuudelle synkät. Päästöjen leikkaaminen ei yksin enää riitä ja siksi mielestämme on tärkeää, että kaikki keinot otetaan käyttöön ja että jokainen tekee osansa, jotta ilmastonmuutos saadaan kuriin.

Tähtäämme toiminnassamme jatkuvaan kehitykseen ja etsimme aktiivisesti parempia ratkaisuja toimintamme kehittämiseen sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Toimintamme tarkoituksena on kasvattaa vastuullisesti ja läpinäkyvästi Suomen hiilinieluja ja torjua siten ilmastonmuutosta. Toteutettavien hankkeiden ilmastovaikutukset arvioidaan hyödyntäen Luonnonvarakeskuksen (Luken) tuottamia ennakkoarvioita puuston biomassaan sitoutuneesta hiilen määrästä. Pyrimme toiminnassamme jatkuvaan kehitykseen ja tarkoituksenamme ei ole tyytyä nykytilanteeseen, vaan etsiä jatkuvasti parempia ja tehokkaampia keinoja parantaa toimintaamme sekä torjua ilmastonmuutosta.

Anna kotimaiselle metsälle sille kuuluva arvo ja ole mukana saavuttamassa Suomen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035.

Lue täältä, miten kompensoit yrityksesi hiilidioksidipäästöt.  Jos omistat metsää, lue täältä, miten saat korvauksen metsäsi tuottamasta hiilinielusta.

Jäikö toiminnastamme jotain kysyttävää?

Käy tutustumassa usein kysyttyihin kysymyksiin tai ole yhteydessä meihin.