Yrityksen hiilijalanjälki

Elinkaariarviointi ja hiilijalanjälkilaskenta

Selvitä yrityksen hiilijalanjälki - Elinkaariarviointi (LCA= Life Cycle Assessment) on menetelmä, jonka avulla tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksia voidaan arvioida. Elinkaariarvioinnin ja hiilijalanjälkilaskennan avulla saadaan siis tietoa tuotteiden, palveluiden ja järjestelmien elinkaaren aikaisista ympäristö- ja ilmastovaikutuksista. Tietoa voidaan hyödyntää prosessien kehittämiseen entistä vastuullisemmiksi, viestintään sekä myös markkinointiin.

Hiilijalanjälkilaskennan avulla saadaan tuotteen, palvelun, rakennuksen ja toiminnan elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset selville. Näitä tuloksia voidaan hyödyntää toiminnan vastuullisuuden parantamiseen sekä hiilineutraaliuden tavoitteluun. Selvitykseen voidaan myös sisällyttää toimenpide-ehdotuksien laadinta sekä kustannustarkastelu.

Yhteistyökumppanimme määrittää yrityksenne, tuotteidenne tai tiettyjen prosessien hiilijalanjäljen GHG-protokollan mukaisesti ja saatte käyttöönne laajan raportin laskennan tuloksista. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Yrityksen hiilijalanjälki

Yrityksen hiilijalanjäljen selvitys on ensimmäinen askel hiilineutraaliuden tavoittelussa.

Miksi yrityksen päästöt kannattaa selvittää?

Kun määritetään yrityksen hiilijalanjälki, saadaan hyvä kokonaiskuva hiilijalanjälkeen vaikuttavista tekijöistä ja laskennan tuloksia voidaan hyödyntää monella tapaa. Yleisimpiä käyttötarkoituksia on hiilineutraaliuden tavoittelu, toiminnan energiatehokkuuden optimointi, prosessien vähähiilisyden kehittäminen, markkinointitarkoitus ja kustannustarkastelu.

 

Elinkaarimallinnus ja yrityksen hiilijalanjälki

Hiilijalanjäljen laskenta voidaan suorittaa joko "kehdosta hautaan", joka pitää sisällään kaikki tuotteen elinkaaren vaiheet aina raaka-aineiden hankinnasta tuotteen käytöstä poistoon asti. Hiilijalanjäljen laskenta voidaan suorittaa myös "kehdosta tehtaan (ulko)portille", jolloin laskenta pitää sisällä kaikki elinkaaren vaiheet raaka-aineiden hankinnasta tehtaan ulkoportille. Tällöin esimerkiksi laskennasta jätetään pois loppukäyttäjille kuljetuksesta aiheutuneet päästöt, tuotteen käyttövaiheen aikana syntyvät päästöt sekä lopputuotteen käytöstä poiston aiheuttavat päästöt.

Lisää elinkaariajattelusta voit lukea täältä.

Hiilijalanjälkilaskennan vaiheet

Tavoitteen määrittely

Tavoitteen ja soveltamisalan määrittelyn yhteydessä päätetään suuntaviivat selvitykselle.

Tiedonkeruu ja käsittely

  • Tiedonkeruu ja käsittely
  • Laskenta ja mallinnus

Vaikutusarviointi ja laskenta

Tulosten laskenta

Tulosten tulkinta ja raportointi

  • Tulosten tulkinta
  • Raportointi
  • (toimenpide-ehdotukset)

Kun yrityksen hiilijalanjälki tunnetaan, tiedetään myös mistä päästöjä syntyy eniten ja miten päästöjä kannattaisi lähteä vähentämään strategisesti. 

Selvitä, vähennä ja kompensoi.