Yrityksille

Kompensoi yrityksesi päästöt suomalaisen metsän hiilinielulla

Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka. Päästöjä tulisi leikata lyhyessä ajassa merkittävästi, mutta työkaluja toiminnan vastuullisuuden kehittämiseen on vain rajallinen määrä. Samaan aikaan kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut ja vastuullisuus korostuu ostopäätöksissä enemmän kuin koskaan aiemmin. Kuluttajat odottavat yrityksiltä vastuullisuutta yhä kasvavissa määrin ja yritysten tulisikin löytää jatkuvasti lisää keinoja vastuullisuuden kehittämiseksi.

Ympäristövastuullisuutta kehittääkseen tulee ensin leikata päästöjä sen verran mitä voidaan ja tämän jälkeen voidaan jäljelle jäävä päästömäärä kompensoida. Tarjoamme yhteistyökumppanimme kautta mahdollisuuden kartoittaa yrityksen hiilijalanjäljen yksittäisen tuotteen, tuotesarjan tai koko toiminnan elinkaaren ajalta. Kun yrityksen hiilijalanjälki tunnetaan, on helpompi ymmärtää mistä hiilijalanjälki koostuu ja millä toimenpiteillä hiilijalanjälkeä voidaan pienentää. Hiilijalanjälki voi olla myös asiakkaille tärkeä tieto.

Toteutamme yhteistyössä suomalaisten metsänomistajien kanssa hankkeita, jonka tuloksena metsien kasvu lisääntyy ja sitä kautta myös hiilinielut kasvavat. Hankkeiden lisääntyvä kasvu mallinnetaan Luonnonvarakeskuksen (Luken) Motti-ohjelmistoa hyödyntäen. Hankkeidemme ilmastovaikutus perustuu vaihtoehtoiseen, hiilensidontaa edistävään kasvatusohjelmaan: Ilmastopainotteinen metsänhoito. Nyt myös yritykset voivat valjastaa omistamansa metsäkiinteistöt Ilmastopainotteiseen metsänhoitoon ja kompensoida yrityksen päästöjä omien metsäkiinteistöjensä hiilinielulla.

“Hiilinielu kasvaa sitä nopeammin, mitä tehokkaammin metsää hoidetaan. Neuvomme metsänomistajia ilmastopainotteisempaan metsänhoitoon ja metsä saa kasvaa kauemmin. Kun hiilinielu kasvaa, kasvaa myös laadukasta puuta, joka voi jäädä varastoimaan hiiltä esimerkiksi hirsitalona seuraavan 300 vuoden ajan. Kun kompensoit päästöjä toteuttamiemme hankkeiden kautta, tuet myös suomalaisen metsän vastuullista kasvatusta.”

Haluatko tietää mitä hyötyä päästöjen kompensoinnista on, miten viestiä siitä asiakkaille tai paljonko tämä maksaa?