Päästöjen kompensointi

Yhdessä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Kotimaiset hiilijalanjälkiratkaisut

Hiilijalanjälkilaskenta

Päästöjen vähennys

Päästöjen kompensointi

Ihmisten toimminnasta aiheutuu väistämättä kasvihuonekaasupäästöjä, jotka kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Metsät ovat yksi maapallomme suurimmista hiilinieluista ja ne poistavat aktiivisesti hiiltä ilmakehästä, hidastaen ilmastonmuutosta. Tarjoamme yrityksille kotimaisen kompensaatiopalvelun, jonka avulla päästöjä voidaan hyvittää luotettavasti kotimaisia hiilinieluja kasvattamalla.

Toimintamme on kaksoislaskennan ulkopuolella ensimmäisenä Suomessa. Yrityksemme on tehnyt virallisen kolmannen osapuolen auditoinnin ja saanut siitä todistuksen. Olemme kehittäneet yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa vaihtoehtoisen, hiilensidontaa edistävän kasvatusohjelman: Ilmastopainotteinen metsänhoito. Ilmastopainotteisella metsänhoidolla on metsien hiilinieluja mahdollista kasvattaa entisestään ja olla näin mukana ilmastoteoissa. Me Hiilinieluntuottajilla tarjoamme mahdollisuuden kompensoida päästöjä kotimaisen kompensaatiopalvelumme avulla, paikallisesti.

Päästöjen kompensointi alkaa hiilijalanjälkilaskennalla. Yhteistyökumppanimme laskee ja raportoi päästönne, GHG-protokollan mukaisesti ja auttavat tunnistamaan keinoja toimia vähäpäästöisemmin. Päästövähennystoimenpiteiden jälkeen jäljelle jäävät päästöt voidaan kompensoida palvelumme kautta. Kompensoinnista saa todistuksen, joka viestii toimijan ilmastovastuullisuudesta.

Päästöjen kompensointi

Miksi kompensoida päästöjä?

 • Se mahdollistaa hiilineutraaliuden
 • Se auttaa torjumaan ilmastonmuutosta ja on siten ilmastoteko
 • Se on hyvä lisäinstrumentti yrityksen vastuullisuuden kehittämiseen
 • Vastuullinen toiminta tuo yritykselle kilpailuetua
 • Se edistää yhteisiä ilmastotavoitteita

Voit lukea lisää Suomen ilmastotavoitteista täältä.

Miksi Hiilinieluntuottajat?

 • Olemme kotimainen toimija ja mahdollistamme päästöjen hyvittämisen paikallisesti
 • Palvelumme on pitkän kehitystyön tulos ja tyydymme vain parhaaseen
 • Menetelmämme huomioi vapaaehtoisen kompensaation yleiset minimikriteerit ja on 100 % lisäyksellistä
 • Menetelmämme on tehokas ja koostuu yhden toimenpiteen sijaan useammista toimenpiteistä
 • Hankkeemme on tieteellisesti, Motti-ohjelmistoa hyödyntäen mallinnettu
 • Asiakaslähtöisyys: mahdollistamme monipuoliset yhteistyömahdollisuudet ja räätälöimme tarvittaessa palvelumme juuri yrityksenne tarpeisiin sopivaksi
 • Projekteillamme on Hiilinielutakuu
 • Mahdollistamme yrityksille myös mahdollisuuden kompensoida päästöjä yrityksen omistuksessa olevien metsäkiinteistöjen hiilinieluilla

Voit lukea lisää yrityksestämme täältä.

Aika toimia on NYT. Lähde mukaan yhteistyöhön!