Metsänomistajat

Lähde mukaan yhteistyöhön!

Metsät toimivat kasvaessaan hiilinieluna ja sitovatkin merkittävän osan Suomen päästöistä. Mitä paremmin metsämme kasvavat, sitä enemmän ne sitovat hiilidioksidia. Ilmastopainotteisella metsänhoidolla on mahdollista lisätä metsien kasvua ja puustopääomaa merkittävästi, jolloin ilmakehästä saadaan sidottua enemmän hiilidioksidia ja samalla syntyy myös enemmän tukkipuuta. Olisitko metsänomistajana valmis hoitamaan metsääsi entistä paremmin ja antaa sen kasvaa kauemmin, jos saisit siitä korvauksen? Miten saisin laskettua metsieni lisäisen hiilinielujen määrän? Mene sisään metsään.fi linkistä ja anna meille ohjeen mukaan siirtolupa tilasta/tiloistasi niin voimme laskea sinulle hiilinielujen määrän LUKEn meille tekemällä verkkosovelluksella.

Suomalaiset metsänomistajat eivät ole aiemmin saaneet korvausta metsänsä tuottamasta hiilinielusta, eikä metsänomistajien merkittävää roolia ilmastonmuutoksen ehkäisijöinä ole ymmärretty riittävällä tavalla. Nyt me Hiilinieluntuottajilla haluamme tehdä yhteistyötä metsänomistajien kanssa tehostaaksemme suomalaisten metsien kasvua ja maksamme metsänomistajille korvauksen lisääntyvästä hiilinielusta.

 

Metsien parempi kasvu on positiivinen asia niin ilmaston, metsäteollisuuden kuin luonnon monimuotoisuuden kannalta. 

Kestävässä metsätaloudessa huomioidaan taloudellinen,ekologinen sekä sosiaalinen kestävyys.

Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara. Sen lisäksi, että puu on monessa muodossa hyödynnettävissä oleva raaka-aine, toimii metsä myös kasvaessaan tehokkaana hiilinieluna. Yleisesti on pitkään ollut keskustelua metsänkäytöstä ja hakkuiden negatiivisista ilmastovaikutuksista. Tämä on usein johtanut mielikuvaan siitä, että metsäteollisuus on pelkästään negatiivinen asia. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Metsä toimii kasvukaudellaan tehokkaana hiilinieluna. Kun metsää elinkaarensa jälkeen hakataan, voidaan puuta hyödyntää mekaanisesti, jolloin puu jatkaa hiilivarastona toimimista. Puulla voidaan myös korvata muiden, ilmastolle haitallisempien raaka-aineiden käyttöä.

Oletko halukas kartoittamaan metsätilasi yhteistyömahdollisuuksia? Ole yhteydessä meihin, niin keskustellaan lisää. Kartoitamme metsätilasi sopivuuden yhteistyöhön ja ohjeistamme sinua ilmastopainotteisen metsänhoidon kanssa. Kauttamme saat tuloja kasvavasta metsästä ja pääset edistämään merkittävästi Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2035.