Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Hiilinieluntuottajat HNT Oy (Y-tunnus: 3001761-2)
Vaikkojoentie 33 A
73620 Kortteinen
www.hiilinieluntuottajat.fi

Asiakaspalvelu
Sähköpostiosoite: info@hiilinieluntuottajat.fi
Puhelin: 050 552 1093

Rekisterin nimi

Hiinieluntuottajat HNT Oy:n asiakasrekisteri

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerääminen ja käsittely perustuu asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen ja/tai ostotapahtuman täytäntöön panemiseksi ja Hiilinieluntuottajat HNT Oy:n lakisääteiseen velvoitteeseen noudattaakseen kirjanpitoa tai muita pakottavan lainsäädännön alaisia velvoitteita. Keräämme kuitenkin myös laite- ja käyttö statistiikkaa automaattisesti asiakkaan ollessa vuorovaikutuksessa kanssamme. Rekisterin pitäminen perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, mm. henkilötietolaki ja EU:n tietosuoja-asetus.

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä www.hiilinieluntuottajat.fi – verkkopalvelun asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitoon ja hallintaan, palvelun toteuttamiseen, analysointiin ja tilastointiin, mielipide- ja markkina tutkimuksiin, asiakastapahtumien varmentamiseen, sekä verkkopalvelun toiminnan kehittämiseen ja hallinnointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia tietoja:
- Käyttäjän perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite
- Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaus tiedot, viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot
- Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
- Mahdolliset lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinoinnin luvat ja -kiellot
- Maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilö- tai y-tunnus luotettavaa tunnistamista varten
- Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
- Nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Emme kuitenkaan säilytä henkilötietoja kauempaa kuin on lain mukaan sallittu.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi hiilinieluntuottajat.fi -verkkopalveluun tietoja rekisteröidyltä käyttäjältä itseltään: Internetin kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja päivitetään rekisteröidyn itse tehdessä muutoksia tai ilmoittaessa muutoksista. Asiakasta koskevia tietoja saadaan myös tunnistuspalvelun kautta, evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä myöskään Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn kirjallista suostumusta. Rekisteröidyn kirjallisella suostumuksella asiakasrekisterin tietoja voidaan jakaa yhteistyökumppaneille, jos se on välttämätöntä palvelun ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Tiedot luovutetaan vain siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta kyseisten yhteistyökumppanien omaan käyttöön tai yrityksen ulkopuolelle, paitsi laskutukseen liittyvissä asioissa. Meillä on myös oikeus luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille lainsäädännön velvoittaessa.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään, asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Käytämme evästeitä tiedon keruuseen. Evästeet auttavat seuraamaan sivujen käyttöä sekä optimoimaan palveluamme. Evästeiden käytön estäminen selaimessasi saattaa vaikuttaa joidenkin sivuston osien toimintaan.

Tietojen suojaus

Asiakkaiden tiedot on suojattu asianmukaisesti ja kyseisen rekisterin käsittelyssä noudatetaan parhaita mahdollisia käytäntöjä. Asiakasrekisterin tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tiedon välityksen suojaus perustuu SSL-koodausjärjestelmään.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Huomioithan, että Hiilinieluntuottajat HNT Oy:n palvelu sisältää integraatioita kolmansien osapuolien palveluihin kuten maksupalvelun tarjoajat, joiden tietosuojaselosteet saattavat poiketa tästä tietosuojaselosteesta.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa lakisääteisten tietosuojaoikeuksien mukaisesti (sis. GDPR). Tarkastuspyyntö osoitetaan Hiilinieluntuottajat HNT Oy:n asiakaspalveluun.

Asiakkaalla on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Muutosten tekeminen tähän tietosuojaselosteeseen

Toimintamme kehittyy vauhdilla ja tämän vuoksi tähän tietosuojailmoitukseen saattaa olla välttämätöntä tehdä muutoksia. Suosittelemmekin asiakkaille tämän tietosuojailmoituksen lukemista uudelleen aika ajoin.

Päivitetty: 27.1.2020