Hiilinielujen kasvatus

Yhdessä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Kotimaiset hiilijalanjälkiratkaisut

Hiilijalanjälkilaskenta

Päästöjen vähennys

Hiilinielujen kasvatus

Ihmisten toimminnasta aiheutuu väistämättä kasvihuonekaasupäästöjä, jotka kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Metsät ovat yksi maapallomme suurimmista hiilinieluista ja ne poistavat aktiivisesti hiiltä ilmakehästä, hidastaen ilmastonmuutosta. Tarjoamme yrityksille kotimaisen kompensaatiopalvelun, jonka avulla päästöjä voidaan hyvittää luotettavasti kotimaisia hiilinieluja kasvattamalla.

Olemme kehittäneet yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa vaihtoehtoisen, hiilensidontaa edistävän kasvatusohjelman: Ilmastopainotteinen metsänhoito. Ilmastopainotteisella metsänhoidolla on metsien hiilinieluja mahdollista kasvattaa entisestään ja olla näin mukana ilmastoteoissa. Me Hiilinieluntuottajilla tarjoamme mahdollisuuden kompensoida päästöjä kotimaisen kompensaatiopalvelumme avulla, paikallisesti.

Päästöjen kompensointi alkaa tarvittaessa hiilijalanjälkilaskennalla. Yhteistyökumppanimme laskee ja raportoi päästönne, GHG-protokollan mukaisesti ja auttavat tunnistamaan keinoja toimia vähäpäästöisemmin.

Voit toteuttaa ilmastoteon tukemalla Suomalaisien hiilinielujen kasvua satunnaisella määrällä tai suhteuttaa sen yrityksen jäljelle jääviin vuotuisiin tai esimerkiksi tuotekohtaisiin päästöihin.

Laskemme lisäisen hiilinielun kasvun Luonnonvarakeskuksen Hiilinieluntuottajille erikseen räätälöidyllä ohjelmalla, jolla saamme suhteutettua ilmastoteon vastaavaan määrään lisäistä hiilensidontaa. Tehty ilmastoteko vähennetään Suomen hiilidioksipäästöistä ja menee näin ilmastotukiväittämän piiriin. Ilmastotukiväittämät soveltuvat suomalaisille yrityksille hyvin, koska Suomessa on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Ilmastoteosta saa todistuksen, joka viestii toimijan ilmastovastuullisuudesta. Todistuksessa käy ilmi, että kyseessä on tämän yrityksen mahdollistama ilmastoteko sekä sen määrä ja sitä saa soveltaa yrityksen vastuullisuusviestintään.

"Osaksi ympäristöohjelmaa Yritys X suoritti ilmastoteon Hiilinieluntuottajien kautta tukemalla suomalaisien hiilinielujen kasvua 300 Co2tonnin verran. Luku pohjautuu Yrityksen toiminnasta syntyviin päästöihin vuonna 2022."

Päästöjen kompensointi

Miksi tehdä ilmastoteko kauttamme

 • Se auttaa torjumaan ilmastonmuutosta
 • Se on hyvä lisäinstrumentti yrityksen vastuullisuuden kehittämiseen
 • Vastuullinen toiminta tuo yritykselle kilpailuetua
 • Se edistää yhteisiä ilmastotavoitteita

Voit lukea lisää Suomen ilmastotavoitteista täältä.

Miksi Hiilinieluntuottajat

 • Olemme kotimainen toimija ja mahdollistamme päästöjen hyvittämisen paikallisesti
 • Palvelumme on pitkän kehitystyön tulos ja tyydymme vain parhaaseen
 • Menetelmämme huomioi vapaaehtoisen kompensaation yleiset minimikriteerit ja on 100 % lisäyksellistä
 • Menetelmämme on tehokas ja koostuu yhden toimenpiteen sijaan useammista toimenpiteistä
 • Hankkeemme on tieteellisesti, Motti-ohjelmistoa hyödyntäen mallinnettu
 • Asiakaslähtöisyys: mahdollistamme monipuoliset yhteistyömahdollisuudet ja räätälöimme tarvittaessa palvelumme juuri yrityksenne tarpeisiin sopivaksi
 • Projekteillamme on Hiilinielutakuu
 • Mahdollistamme yrityksille myös mahdollisuuden kompensoida päästöjä yrityksen omistuksessa olevien metsäkiinteistöjen hiilinieluilla

Voit lukea lisää yrityksestämme täältä.

Aika toimia on NYT. Lähde mukaan yhteistyöhön!