Ilmastopainotteinen metsäsuunnitelma ™

Metsänhoitoa ilmastopainotteisesti

Räätälöidyt ratkaisut hiilinielujesi kasvattamiseen

Maksimoi hiilinielusi

Lähde yhteistyöhön ja ehkäise ilmastonmuutosta

Saa korvaus hiilensidonnasta

Ilmastopainotteinen metsäsuunnitelma ™

 on yhteistyötä kanssamme tekeville metsänomistajille laadittu räätälöity metsäsuunnitelma, joka perustuu Ilmastopainotteiseen metsänhoitoon ja tähtää hiilensidonnan maksimointiin.

Hiilensidonta
%

Ilmastopainotteinen metsäsuunnitelma ™ on hiilensidonnan edistämiseen räätälöity metsäsuunnitelma. 

Hiilinieluja, ilmastopainotteista metsänhoitoa ja kompensaatioratkaisuja

Mitä se pitää sisällään?

Ilmastopainotteinen metsäsuunnitelma on ilmastotavotteisiin ja hiilensidonnan maksimointiin räätälöity metsäsuunnitelma, joka antaa metsänomistajille selkeät toimenpideohjeet. Metsäsuunnitelma laaditaan hiilensidontaa edistävän kasvatusohjelman mukaisesti.

  • Metsän kasvupaikat
  • Puustotiedot
  • Hoitotyöt ja aikataulut
  • Hakkuut ja aikataulut
  • Puutavaralajien osuudet
  • Kehitysluokat
  • Tiedot arvokkaista luontokohteista
  • Kartat ja kuviottaiset tiedot metsästä
  • Havainnolliset teemakartat ja yhteenvedot
  • Hiilivarastot ja niiden muutokset

Ilmastopainotteinen metsäsuunnitelma ™ eroaa perinteisestä metsäsuunnittelusta ja siten TAPIO:n metsänhoidon suosituksista räätälöidyin ilmastotavottein. Täältä pääset tutustumaan TAPIO: metsänhoidon suosituksiin.

Ilmastopainotteinen metsäsuunnitelma

Lannoitus

Kiertoajan pidennys

Hakkuiden säätely

Yhteistyökumppanimme laatii selkeän ja helposti ymmärrettävän metsäsuunnitelman, jota noudattamalla voit kaupallistaa Ilmastopainotteisen metsänhoidon myötä lisääntyvän hiilensidonnan ja saada siitä korvausta. Metsäsuunnitelma on mahdollista saada käyttöön digitaalisessa muodossa tai tulostettuna versiona. Metsäsuunnitelman hintaan vaikuttaa metsäkiinteistön koko ja kuviomäärä. Lue lisää Ilmastopainotteisesta metsänhoidosta täältä. 

Ilmastopainotteisen metsäsuunnitelman taustadatana käytetään Motti-ohjelmistosta saatavaa taustadataa suuruusluokkien hahmottamiseen ja toimenpiteiden ilmastovaikutusten arviointiin. Nuoret kasvatusmetsät sopivat projekteihimme parhaiten. Ota yhteyttä ja kartoita metsäkiinteistösi sopivuus yhteistyöhön!

Ei vain perinteinen metsäsuunnitelma

Toimenpiteet parempaan tulevaisuuteen