Yhteistyö

HNT x Metsänomistajat

Hiilensidontahankkeet

Hiilensidontapotentiaalin määritys

Määritämme metsäkiinteistösi hiilensidontapotentiaalin ja teemme sen pohjalta yhteistyötarjouksen.

Ilmastopainotteinen metsäsuunnitelma ™

Hyväksyttyäsi tarjouksen, teemme yhteistyösopimuksen ja metsäkiinteistöllesi laaditaan Ilmastopainotteinen metsäsuunnitelma ™, jota sitoudut noudattamaan sopimuskauden mittaiseksi ajaksi.

Vuosittainen rahallinen korvaus

Saat vuosittain korvauksen lisääntyvästä hiilensidonnasta.

Metsät toimivat kasvaessaan hiilinieluna ja sitovatkin merkittävän osan Suomen päästöistä. Mitä paremmin metsämme kasvavat, sitä enemmän ne sitovat hiilidioksidia. Ilmastopainotteisella metsänhoidolla on mahdollista lisätä metsien kasvua ja puustopääomaa merkittävästi, jolloin ilmakehästä saadaan sidottua enemmän hiilidioksidia ja samalla syntyy myös enemmän tukkipuuta.

Olisitko metsänomistajana valmis hoitamaan metsääsi entistä paremmin ja antaa sen kasvaa kauemmin, jos saisit siitä korvauksen?

Suomalaiset metsänomistajat eivät ole aiemmin saaneet korvausta metsänsä tuottamasta hiilinielusta, eikä metsänomistajien merkittävää roolia ilmastonmuutoksen ehkäisijöinä ole ymmärretty riittävällä tavalla. Nyt me Hiilinieluntuottajilla haluamme tehdä yhteistyötä metsänomistajien kanssa tehostaaksemme kotimaisten metsien kasvua ja maksamme metsänomistajille korvauksen lisääntyvästä hiilinielusta.

Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara. Sen lisäksi, että puu on monessa muodossa hyödynnettävissä oleva raaka-aine, toimii metsä myös kasvaessaan tehokkaana hiilinieluna. Yleisesti on pitkään ollut keskustelua maankäytöstä ja hakkuiden negatiivisista ilmastovaikutuksista. Tämä on usein johtanut mielikuvaan siitä, että metsäteollisuus on pelkästään negatiivinen asia. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Metsä toimii kasvukaudellaan tehokkaana hiilinieluna. Kun metsää elinkaaren päätteeksi hakataan, voidaan puuta hyödyntää mekaanisesti, jolloin puu jatkaa hiilivarastona toimimista. Puulla voidaan myös korvata muiden, ilmastolle haitallisempien raaka-aineiden käyttöä.

Oletko halukas kartoittamaan metsätilasi yhteistyömahdollisuuksia? Ole yhteydessä meihin, niin keskustellaan lisää. kartoitamme metsätilasi sopivuuden yhteistyöhön ja ohjeistamme sinua Ilmastopainotteisen metsänhoidon kanssa. Kauttamme saat tuloja lisääntyvästä hiilensidonnasta ja pääset edistämään merkittävästi Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2035.

Lue täällä lisää siitä, miten Ilmastopainotteinen metsänhoito eroaa TAPIO: metsänhoidon suosituksista.

Lue lisää Ilmastopainotteisesta metsäsuunnitelmasta täällä.

Kotimainen hiilinielu ja yhteistyö

Tiesitkö?

Suurin osa muista kompensaatiohankkeista pystytään toteuttamaan vain yksittäisillä kuvioilla, kuten esimerkiksi lannoitustoimenpiteet. Kehittelemäämme vaihtoehtoista kasvatusohjelmaa (Ilmastopainotteinen metsänhoito) pystytään kuitenkin toteuttamaan koko kiinteistöllä, jolloin ilmastovaikutus ja rahallinen korvaus on myös suurempi.

Nyt myös yritykset pystyvät lähtemään mukaan hiilensidontahankkeisiimme ja kompensoimaan päästöjä omistamiensa metsäkiinteistöjen hiilinieluilla! 

Ilmastopainotteista metsänhoitoa ja korvaus hiilensidonnasta