Ilmastopainotteinen metsänhoito

Ilmastopainotteinen metsänhoito on tehokas keino kasvattaa kotimaisia hiilinieluja.

Lannoitus

Kiertoajan pidennys

Hakkuiden säätely

Ilmastopainotteinen metsänhoito

Ilmastopainotteinen metsänhoito on yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa kehitetty vaihtoehtoinen, metsän hiilensidontaa edistävä kasvatusohjelma. Ilmastopainotteisessa metsänhoidossa korostuu taloudellisen kannattavuuden sijaan hiilensidonnan kasvattaminen ja luonnon monimuotoisuus.

Osana ilmastopainotteista metsänhoitoa mm.

  • Suoritetaan lannoituksia
  • Pidennetään metsän kiertoaikaa
  • Säädellään hakkuita

Hankkeitamme varten laaditaan Ilmastopainotteinen metsäsuunnitelma ™, jonka noudattamiseen kanssamme yhteistyötä tekevät metsänomistajat sitoutuvat. Ilmastopainotteisessa metsäsuunnitelmassa olevien toimenpiteiden toteutumista seurataan aktiivisesti metsävaratietojärjestelmässä.

Kehittelemämme kasvatusohjelma poikkeaa kompensointimenetelmänä metsityksestä ja lannoituksesta mm. siten, että ilmastopainotteinen metsänhoito pitää yhden menetelmän sijaan sisällään useampia menetelmiä ja on vaikutuksiltaan siten moniulotteisempi. Osa yleisistä metsään kohdistuvista kompensaatiomenetelmistä on sopivia vain yksittäisille kuvioille, kun taas Ilmastopainotteiseen metsänhoitoon voidaan valjastaa kokonainen metsäkiinteistö, jolloin tarkastelu tehdään koko metsäkiinteistölle. Näin ilmastovaikutus ja korvaus metsänomistajalle on myös suurempi.

Toisin kuin esimerkiksi metsitysprojekteissa, projekti kohdistuu jo olemassa olevaan metsään. Ilmastopainotteisesta metsänhoidosta arvioidaan vain vuosittain toteutuva lisääntyvä hiilensidonta, eikä palvelussamme myydä siten tulevien vuosien ilmastovaikutusta. Tämä madaltaa merkittävästi kompensaation pysyvyyden riskiä.

Ilmastopainotteisen metsänhoidon ilmastovaikutuksia arvioidaan käyttämällä Luonnonvarakeskuksen tarjoamaa Motti-ohjelmistoa, jolla voidaan mallintaa perusuran ylittävä hiilensidonta, josta kompensaatioyksiköt muodostuvat.

Vertailupohjana ja perusurana on TAPIO : Hyvän metsänhoidon suositukset.

 

Ilmastopainotteinen metsänhoito

Onko omistuksessasi metsää ja haluaisit tietää, että soveltuuko metsätilasi Ilmastopainotteiseen metsänhoitoon? Ota yhteyttä niin kartoitamme metsätilasi sopivuuden yhteistyöhön.

Anna nimesi.
Kirjoita viestisi.

Ilmastoviisasta metsänhoitoa

Lähde mukaan yhteistyöhön!