Miksi metsänhoito kannattaa?

Miksi metsänhoito kannattaa ja miten kasvattaa metsän hiilensidontaa?

Suomalainen metsä toimii merkittävänä hiilinieluna ja sitookin noin puolet Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Jos metsiä hoidettaisiin entistä paremmin, kasvaisi hiilensidonta entisestään. Suuret määrät metsää jää Suomessa kuitenkin hoitamatta. Hyvällä metsänhoidolla on mahdollista vaikuttaa metsän kykyyn sitoa hiiltä. Mitä tehokkaammin puut kasvavat, sitä tehokkaammin puut myös sitovat hiiltä. Hyvällä metsänhoidolla onkin mahdollista vaikuttaa metsän kasvuun.

Tavoitteena metsätaloudessa on kestävyys, joka koostuu taloudellisesta, ekologisesta sekä sosiaalisesta kestävyydestä. Hyvin suunnitellulla metsänhoidolla ja käytöllä voidaankin huomioida sekä metsän ja luonnon monimuotoisuus, tuotto, uusiutumiskyky sekä elinvoimaisuus. (Euroopan toinen metsäkonferenssi, Helsingissä 1993)

Uudistamisessa sekä taimikonhoitovaiheessa tehdyt tai tekemättömät toimenpiteet, sekä niiden ajoitukset vaikuttavat kriittisesti metsikön kehitykseen. Oikein ajoitettu taimikonhoito takaa taimien laadun säilymisen sekä antaa paremmat kasvumahdollisuudet tulevaisuuteen. Taimikon varhaisperkaus ja taimikonharvennukset ovat välttämättömiä, jotta puut sekä muu kasvusto saa tilaa sekä tarvittavasti valoa kasvaakseen. Varhaisperkauksessa mm. poistetaan huonolaatuiset taimet sekä muiden puiden taimet, joita ei kasvateta. Näin vältytään juuristo- ja valokilpailulta. Jos taimikkoa ei hoideta, kilpailevat puulajit sekä heinä voivat hidastaa taimien kasvua tai pahimmillaan estää sen. Kun kasvu häiriintyy, taimikon laatu kärsii eikä puu pääse järeytymään tarpeeksi. Näin ollen kierron aikana syntyy huomattavasti vähemmän tukkipuuta. Puut tarvitsevat kasvaakseen riittävästi tilaa, ravinteita, valoa sekä vettä.

Ravinnepuutokset ovat myös varsin yleisiä Suomen metsissä. Ravinteiden epätasapaino vaikuttaa puuston kasvuun. Ravinnetilannetta on mahdollista tutkia neulasanalyysillä, jolloin puutos on mahdollista havaita jo ennen kuin puutokset ovat silmin havaittavissa. Havaittua ravinnepuutosta voidaan korjata lannoituksella, jolla on mahdollista saavuttaa jopa 10-20 m3 lisäkasvu hehtaaria kohden vuodessa.

Hyvin hoidetusta metsästä syntyy tervettä ja laadukkaampaa puuta, josta saa aikanaan myös paremman tuoton. Metsä, joka on hoidettu hyvin tuottaa arviolta jopa 70 % enemmän tukkipuuta kuin hoitamaton metsä. Hyvin hoidetusta metsästä hyötyy metsänomistaja, ympäristö ja ekosysteemi.

Näillä toimilla saat hiilensidonnan kasvamaan:

  • Uudista metsät nopeasti käyttäen jalostettuja siemeniä ja taimia
  • Huolehdi, että taimilla on optimaaliset kasvuolosuhteet
  • Tehosta kasvua ja korjaa ravinnepuutosta lannoittamalla
  • Hoida taimikonhoitotyöt sekä harvennukset ajallaan
  • Uudista ja metsitä vajaatuottoiset metsät sekä joutomaat
  • Kunnostuta ojat