Usein kysytyt kysymykset

YLEISTÄ

1. Mikä on hiilinielu?
Hiilinielulla tarkoitetaan hiilivarastoa. Hiilinieluna toimivat kasvit ja organismit, kuten metsät. Hiilinielu sitoo yhteyttämisen tuloksena hiilidioksidia ilmakehästä. Metsään sitoutuu enemmän hiilidioksidia kuin sieltä vapautuu ilmakehään ja metsä toimiikin merkittävänä hiilinieluna.

2. Mihin hiilinielun arvo perustuu?
Hiilidioksiditonnile on määritelty hinta EU:n päästökaupassa. Hiilidioksiditonnin hinta kauppapaikassamme määräytyy EU:n päästökaupan hiilidioksiditonnin viimeisen puolen vuoden hinnan keskiarvon perusteella.

3. Mitä päästökompensointi käytännössä tarkoittaa?
Päästökompensaatiolla tarkoitetaan rahallista hyvitystä, jolla pyritään kumoamaan aiheutettujen päästöjen ilmastovaikutukset rahoittamalla päästöjen vähennykseen tai hiilinielujen kasvatukseen tähtääviä hankkeita.

4. Miksi päästökompensaatiotuotteita halutaan ostaa?
Päästökompensaatiota halutaan ostaa hyvittääkseen omasta toiminnastaan aiheutuvia päästöjä hillitäkseen ilmastonmuutoksen etenemistä. Ajatuksena ei kuitenkaan ole ostaa puhdasta omatuntoa muuttamatta omaa toimintaa. Ensisijaisesti tulisikin omasta toiminnasta aiheutuvia päästöjä pyrkiä tarkastelemaan ja leikkaamaan mahdollisuuksien mukaan ympäristöystävällisimmillä valinnoilla. Jäljelle jäävät päästöt voidaan kompensoida ostamalla kompensointituotteita.

 

METSÄNOMISTAJAT

1. Miten korvausta maksetaan?
Korvausta maksetaan vuosittain. Hiilinielun laskennallinen määrä on vakio koko sopimuskauden ajan. Hiilinielu voidaan tarvittaessa kuitenkin tarkistaa sopimuskauden aikana uudelleen jos metsässä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Korvauksen määrään vaikuttaa hiilinielun laskennallisen määrän lisäksi käytetty hiilidioksiditonnin hinta, joka vaihtelee EU:n päästökaupan hinnan keskiarvon mukaan. Korvaus maksetaan 30 päivän sisällä siitä, kun olemme saaneet hiilinieluoikeuden myytyä markkinoilla.

2. Kuinka suuri korvaus metsätilasta maksetaan?
Kaupallistettavan hiilinielun laskennallinen määrä muodostuu metsän kasvuvaiheesta, alkaen taimikkovaiheesta yli 1,3 m ja päättyen viisi vuotta ennen päätehakkuuta. Hiilinielusta kaupallistetaan arvioidusta vuotuisesta määrästä 70%. Metsävaratietojen perusteella voimme arvioida hiilinielun sekä korvauksen määrän. Ole yhteydessä meihin ja selvitä metsätilastasi saatava korvauksen määrä.

3. Saako hiilinielusopimuksesta huolimatta silti suorittaa ensiharvennukset ja muut metsänhoidolliset toimenpiteet?
Ensiharvennukset ja muut metsäsuunnitelman mukaiset toimenpiteet ovat sallittuja ja korvausta vastaan metsänomistaja sitoutuukin hoitamaan metsiään niin, että hiilinielun kasvu on mahdollisimman suurta.
Hiilinielusopimuksen aikana metsänomistaja ei saa suorittaa itse tai sallia kolmannen osapuolen suorittaa hiilinielusopimuksen tarkoitusta vahingoittavia hakkuita. Sopimuksen tarkoitusta vahingoittaviksi hakkuiksi katsotaan metsäsuunnitelmasta poikkeavat hiilinielua vähentävät hakkuut.

4. Vaikuttaako hiilinielusopimus Kemera-tukiin?
Hiilinieluntuottajat HNT Oy:n maksama korvaus ei estä saamasta Kemera-tukea. Kemera-tuesta osa kohdistuu nuoren metsän hoitoon, joka korvaa vain osan metsän hoitokustannuksista.

Miten prosessi etenee?

Hiilinielun kaupallistaminen