Ilmastopainotteisen metsänhoitosuunnitelman tuloksia

Ilmastopainotteisen metsänhoitosuunnitelman tuloksia (osittain kuvattuna), jotka perustuvat LUKEn meillen laatimaan laskentaohjelmaan.

Ilmastopainotteisen metsänhoitosuunnitelman™ lisäinen hiilensidonta 24,5 ha metsätila. (osa laskentaa kuvattuna)

Runkotilavuuden kasvu Ilmastopainotteisessa MetsäsuunnitelmassaTM (osa laskennasta kuvattun)

Luonnonpoistumat metsäkuvioittain (osa laskentaa kuvattuna)

Analyysin ulkopuolella esim. luonnonsuojelukohteet ja arvokkaat elinympäristöt sekä metsäluonnon monimuotoisuus (osa laskentaa kuvattuna)

Ilmastopainotteisen metsänhoidon™ päätehakkuu (osa laskentaa kuvattuna)

Ilmastopainotteisen metsänhoidon™ toimenpiteistä (osa laskentaa kuvattuna)

Hiilivaraston muutos toteutettuna ilmastopainotteisella metsänhoitosuunnitelmalla