Standardialoite

Standardialoite: Päästökompensointi metsän puuston kasvun lisäisyyden kautta syntyvällä hiilinielulla.

Hyviä uutisia! Hiilinieluntuottajat HNT Oy on tehnyt alkuvuodesta standardialoitteen kotimaisen standardin luomisesta toimialalle ja ensimmäisen keskustelutilaisuuden jälkeen päätettiin, että standardisointityötä lähdetään viemään eteenpäin ja standardin rakentamiseksi perustetaan oma työryhmä.

Koemme, että toimiala tarvitsee selkeät pelisäännöt ja minimikriteerit, joiden mukaan toimia. Luomalla toimialalle minimikriteerit, on mahdollista edistää toimijoiden uskottavuutta, läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta. Yhdenmukaiset toimintamallit edistävät myös kompensaatioyksiköiden vertailukelpoisuutta.

Olemme hyvin iloisia siitä, että aloitteemme sai muutamia vastustuksia lukuun ottamatta pääosin kannatusta ja että pääsemme osallistumaan kehitettävän standardin työryhmään. Tämä tulee olemaan suuri askel toimialan kehitystiellä ja tulee varmasti edesauttamaan kotimaisten vapaaehtoisten päästökompensaatioprojektien aseman vakiintumista osana ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Jännityksellä jäämme odottamaan mitä tuleva standardisointityö tuo tullessaan!

Hiilinielumetsä ja standardialoite

Tuoreimman tiedon mukaan, standardialoite tulee johtamaan ISO14064-2 standardia tarkentavaan kotimaiseen kokonaisuuteen, jossa huomioidaan kotimaisen maankäyttösektorin kompensaatiohankkeiden erityistarpeet.

Lisää standardialoitteesta voit lukea täältä.

Kuka tahansa voi tehdä standardialoitteen. Standardisointityöhön osallistuminen on suora keino vaikuttaa toimialan kehityssuuntiin. Standardisointityön lopputulokseen voi myös vaikuttaa osallistumatta standardisointityön työryhmään, sillä kuka tahansa sidosryhmistä voi kommentoida lausuntokierroksella valmista standardiluonnosta. Työryhmä on avoin kaikille ja kuka tahansa voi liittyä standardisointityöryhmään missä tahansa vaiheessa, myös standardisointityön käynnistyttyä. Lisää aiheesta täällä.

Onko aiheeseen liittyen kysyttävää? Ota yhteyttä!