Standardialoite

Hyviä uutisia! Hiilinieluntuottajat HNT Oy on tehnyt alkuvuodesta standardialoitteen kotimaisen standardin luomisesta toimialalle ja ensimmäisen keskustelutilaisuuden jälkeen päätettiin, että standardisointityötä lähdetään viemään eteenpäin ja perustetaan oma työryhmä.

Koemme, että toimiala tarvitsee selkeät pelisäännöt ja minimikriteerit, joiden mukaan toimia. Luomalla toimialalle minimikriteerit, on mahdollista edistää toimijoiden uskottavuutta, läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta. Yhdenmukaiset toimintamallit edistävät myös kompensaatioyksiköiden vertailukelpoisuutta.

Olemme hyvin iloisia siitä, että aloitteemme sai muutamia vastustuksia lukuun ottamatta pääosin kannatusta ja että pääsemme osallistumaan kehitettävän standardin työryhmään. Tämä tulee olemaan suuri askel toimialan kehitystiellä ja tulee varmasti edesauttamaan vapaaehtoisten päästökompensaatioprojektien aseman vakiintumista osana ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Jännityksellä jäämme odottamaan mitä tuleva standardisointityö tuo tullessaan!

brown trees on brown field during daytime